JE NEMOCNICA BEZPEČNÁ PRE MOJE DIEŤA AJ V ČASE EPIDÉMIE?

 Áno, Národný ústav detských chorôb je bezpečné miesto pre vaše dieťa ak potrebuje nevyhnutnú odbornú medicínsku starostlivosť a bude u nás chránené pred infekciou.  Naši odborníci sú nepretržite  dostupní a poskytujú vysokokvalitnú  zdravotnícku pomoc. 

Na všetkých miestach a oddeleniach NUDCH sa dodržujú prísne ochranné opatrenia, všetci pracovníci nemocnice a návštevníci sú povinní používať účinne ochranné preventívne  pomôcky. Vstup do NUDCH a pohyb osôb v priestoroch nemocnice je prísne regulovaný podľa osobitných bezpečnostných inštrukcií. V čakárňach je dostatok priestoru na dodržanie bezpečnej vzdialenosti a sú vybavené štandardnými dezinfekčnými prostriedkami.

Všetky hospitalizované deti v NUDCH sa testujú na COVID-19.  

PREČO SME ZRUŠILI VŠETKY PLÁNOVANÉ OPERÁCIE?

Milí rodičia, úplne chápeme, že zmenou termínu plánovanej operácie vášho dieťaťa sme vám spôsobili opätovný stres a ďalšie čakanie na potrebný výkon. Plánované operácie museli v čase pandémie COVID-19 zrušiť všetky zdravotnícke zariadenia. Rozhodla o tom aj Bezpečnostná rada vlády. Je to opatrenie, ktoré však pomáha. V prvom rade pomáha našim malým pacientov, aby sme pre nich vedeli vytvoriť bezpečné prostredie, rovnako pomáha našim zdravotníkom, pretože eliminuje sociálny kontakt a znižujeme riziko šírenia nákazy. 

V každom prípade, ak by sa zdravotný stav vášho dieťaťa zhoršil, prosím kontaktujte danú kliniku, v prípade, ak vaše dieťa potrebuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, tú okamžite za prísnych bezpečnostných opatrení, zabezpečíme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť. 

Rovnako vám postupne budeme volať a postupne budeme robiť aj plánované operácie.

MUSÍ MAŤ MOJE DIEŤA PRED NÁSTUPOM DO NEMOCNICE TEST NA COVID?

Áno, každý pacient u nás musí mať urobený test na COVID-19. Na tento test vás objedná u nás váš ošetrujúci lekár. Prídete dva dni pred očakávaným nástupom do nemocnice. Ak ste mimo Bratislavy a máte problém s ubytovaním, tak poproste vášho detského lekára, aby vás objednal na test. 

MUSÍM ZA TENTO TEST PLATIŤ?

Nie, aj je test urobený na našej pôde, tak za test neplatíte.

AKO SA DOSTANEM NA ODBORNÉ VYŠETRENIE?

Ak máte plánované odborné vyšetrenie v ambulancii, ktorá sa nachádza v našej nemocnici, musíte sa na toto vyšetrenie dohodnúť cez telefón s vašim lekárom, ten urobí triáž, čiže vyplní dotazník cez telefón a ak ste vy a Vaše dieťa v poriadku, údaje posiela na naše triediace pracovisko. Bez predchádzajúceho telefonátu s odbornou ambulanciu a objednaním, sa do našej nemocnice nedostanete. Následne v daný deň prídete do našej nemocnici a na triediacom pracovisku vás na základe predchádzajúceho dotazníka a odmeraní teploty pustia do nemocnice. Rovnako dostane vaše dieťa a aj vy biely náramok, ktorý znamená, že vy ani vaše dieťa, nie ste infekční a môžete sa v priestoroch nemocnice pohybovať. Zároveň prosíme, aby ste rešpektovali, že na vyšetrenia, ako aj do nemocnice bude pustená len jedna sprevádzajúca osoba. 

Uvedomujeme si, že všetky opatrenia pre vás znamenajú obmedzenia, ale v prvom rade musíme myslieť na bezpečnosť našich najbližších a aj našich zdravotníkov. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

AK MI ZRUŠILI TERMÍN, KEDY A AKO SI MÁM OBJEDNAŤ NOVÝ TERMÍN?

Určite si termín vášho vyšetrenia overte , telefóne čísla nájdete na tejto stránke v sekcii kontakty. Rovnako sa môžete s príslušným lekárom dohodnúť na ďalšom postupe. 

AKO FUNGUJE URGENTÝ PRÍJEM?

Urgentný príjem samozrejme funguje v plnej prevádzke, ale za prísnych bezpečnostných opatrení. Všetky preventívne opatrenia,ktoré sme zaviedli pri príchode vás a vašich detí do nemocnice sú v súlade s nariadením Hlavného hygienika SR. Chápeme, že pri triedení – triáži, musíte chvíľu čakať. Ale všetky tieto opatrenia sú nastavené preto, aby sme v prvom rade ochránili vaše deti, vás a samozrejme našich zdravotníkov.

Ak prichádzate na urgentný príjem, musíte vyplniť  Dotazník, ten vypĺňate vy a rovnako ho vypíšete aj za vaše dieťa. Čas môžete skrátiť aj tak, že si ho stiahnete doma, vyplníte a už prídete k nám s vyplneným dotazníkom. 

Ak výsledok vášho dotazníka hovorí, že vaše dieťa môže byť podozrivé z prítomnosti koronavírusu, je potrebné u dieťaťa a v istých prípadoch aj u vás, urobiť kontrolný ster. Aby sme vás mohli ošetriť, budete dočasne čakať pod dozorom našich zdravotníkov na špeciálne vytvorenom pracovisku pre takého prípady. Pracovisko sme označili R1. V tomto prípade je vám aj preplatené parkovné. Pacientovi je samozrejme poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť. V prípade, ak sa potvrdí pozitivita vášho dieťaťa, je premiestnený na ďalšie pracovisko – R2, kde mu je poskytnutá zdravotná starostlivosť v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. 

MÔŽEM ÍSŤ NA NÁVŠTEVU DO NEMOCNICE?

Žiaľ nie, aby sme vedeli zabezpečiť ochranu našich pacientov, ako aj našich zamestnancov, museli sme dočasne eliminovať akékoľvek návštevy. Uvedomujeme si, že je to veľmi náročné, ale všetky opatrenia robíme kvôli bezpečnosti pacientov, ako aj vás a našich zdravotníkov, ktorí sú nezastupiteľní. 

MUSÍ NOSIŤ RÚŠKO AJ NOVORODENEC?

Rúško novorodencovi určite nedávajte. Pozor, rúško novorodenec nemôže nosiť. 

Novorodenec nevie do 1 mesiaca dýchať ústami, preto by mu rúško mohlo brániť vo voľnom dýchaní. 

Rovnako pri novorodencovi pri nedostatku kyslíka začnú modrieť pery, ak by mal rúško, túto zmenu by ste nevideli. 

Novorodenec častejšie grcká, ak by mal rúško, nevideli by ste to a mohol by sa udusiť. 

Najlepšia prevencia je bábätká je dojčenie a izolácia, preto je viac ako potrebné vyhýbať sa ľuďom, nemocniciach aj verejným priestranstvám. Ak ale musíte ísť s bábätkom do uzavretých priestorov, tak cez striešku kočíka prehoďte napríklad bavlnenú plienku. Rovnako nezabúdajte, že aj vaše bábätko potrebuje slnko a čerstvý vzduch, okrem prechádzky v prírode, môžete aj natočiť postieľku do otvoreného okna. 

MUSÍ NOSIŤ RÚŠKO AJ DIEŤA DO 2 ROKOV?

Nie, dieťa do 2 rokov nemusí nosiť rúško. A rovnako aj deti s poruchou autistického spektra. 

AK SOM COVID POZITÍNA MATKA, MÔŽEM DOJČIŤ DIEŤA, KTORÉ JE NEGATÍVNE?

Ak ste COVID-19 pozitívna matka, tak by ste mali byť oddelená od ostatných členov rodiny vrátane novorodenca s výnimkou obdobia dojčenia. Pri dojčení sa musí dodržiavať prísna hygiena rúk, mať rúško a fyzický kontakt s dieťaťom limitovať iba na čas dojčenia. Prsník pred dojčením treba umyť a kašľať iba do predlaktia. 

PRENÁŠA SA COVID-19 AJ MATERSKÝM MLIEKOM?

Doposiaľ sa nepodarilo vírus COVID-19 izolovať z materského mlieka COVID19 pozitívnych matiek.

AKO TERAZ FUNGUJE MLIEČNA BANKA, MUSÍ SA DARKYŇA TESTOVAŤ?

Každé mlieko od darkyne je pasterizované, čiže pre bábätko bezpečné. 

AKÉ OPATRENIA PRIJALA NEMOCNICA?

Milí rodičia, opatrenia, ktoré sme zaviedli pri príchode vás a vašich detí do nemocnice sú v súlade s nariadením Hlavného hygienika SR. Chápeme, že pri triedení – triáži, musíte chvíľu čakať. Ale všetky tieto opatrenia sú nastavené preto, aby sme v prvom rade ochránili vaše deti, vás a samozrejme našich zdravotníkov.

Ak prichádzate na urgentný príjem:

Dotazník musíte vyplniť vy a rovnako ho vypĺňate aj za vaše dieťa. Ak výsledok vášho dotazníka hovorí, že vaše dieťa môže byť podozrivé z prítomnosti koronavírusu, je potrebné u dieťaťa a v istých prípadoch aj u vás, urobiť ster. Aby sme vás mohli ošetriť budete čakať pod dozorom našich zdravotníkov na špeciálne vytvorenom pracovisku pre takého prípady. V tomto prípade je vám aj preplatené parkovné. Pacientovi je samozrejme poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť. 

Ak idete na odborné vyšetrenie do ambulancie:

Ak máte plánované odborné vyšetrenie v ambulancii, ktorá sa nachádza v našej nemocnici, musíte sa na toto vyšetrenie dohodnúť cez telefón s vašim lekárom, ten urobí triáž – dotazník s vami cez telefón a ak ste vy a Vaše dieťa v poriadku, údaje posiela na naše triediace pracovisko. Bez predchádzajúceho telefonátu s odbornou ambulanciu a objednaním, sa do našej nemocnice nedostanete.

Uvedomujeme si, že všetky opatrenia pre vás znamenajú obmedzenia, ale v prvom rade musíme myslieť na bezpečnosť našich najbližších a aj našich zdravotníkov. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 • pri vstupe do nemocnice musíte mať rúško, ak ho nemáte, dostanete ho a rovnako aj vaše dieťa
 • pri vstupe do nemocnice sa každému meria teplota
 • oddelili sme vstupy pre zamestnancov a návštevy, aby sme ešte viac eliminovali možnosti nákazy
 • vymedzili sme špeciálne oddelenia pre COVID-19 pozitívnych pacientov, rovnako máme aj špeciálne oddelenie suspektných pacientov – čiže pacient, kt. čaká na výsledok steru
 • všetky návštevy sú v našej nemocnice dočasne zakázane
 • s pacientom môže byť prítomná len jedna sprevádzajúca osoba

KDE SÚ HOSPITALIZOVANÉ COVID POZITÍVNE DETI, NEHROZÍ INÝM DEŤOM PRENOS OCHORENIA?

Národný ústav detských chorôb urobil všetko preto, aby deti, ktoré nie sú pozitívne a rovnako aj personál, ktorý pracuje na daných oddeleniach bol striktne oddelený od COVID-19 pozitívnych detí ako aj od personálu, ktorý s  nimi pracuje. Pre tú potrebu sme vytvorili tzv. červené oddelenie R2, je to špeciálne pracovisko, ktoré pracuje v prísnom hygienickom režime. Navyše sme vytvorili aj ďalšie pracovisko, tzv. R1, kde umiestňujeme suspektných pacientov – čiže pacientov, ktorí čakajú na výsledok steru.

AK ČAKÁM NA VÝSLEDKY COVID-19, MUSÍM PLATIŤ ZA PARKOVANIE?

V prípade, že na našom triediacom pracovisku, vyjde vaše dieťa ako rizikové, je mu odobratý ster a kým nemáme výsledky, čo trvá aj niekoľko hodín, je pacient umiestnený na špeciálne pracovisko. S tým pre vás vznikla nepríjemná situácia pri platení parkovného. Parkovisko pred našou nemocnicou žiaľ nemáme v prevádzke. Najradšej by sme vám všetky parkovacie miesta poskytli zadarmo, ale nedá sa. Napriek tomu sa nášmu vedeniu podarilo vybaviť aspoň časť parkovacích miest zadarmo.
Podmienky parkovania zadarmo:
Ak prídete k nám a vaše dieťa je umiestnené na špeciálne pracovisko kvôli sterom a čakaniu na výsledok, tak máte parkovanie zadarmo až po dobu 24 hodín.
Prosím pýtajte si u ošetrujúceho lekára potvrdenie.
Informácie získate aj na našej recepcii.

Ďakujem za vašu trpezlivosť a pochopenie, všetky opatrenia robíme pre vašu bezpečnosť.

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRE RODIČOV

Aktuálna situácia je pre väčšinu z nás neznáma, nikdy sme nič podobné nezažili. Pocity ako strach a neistota sú preto prirodzené a v rôznej miere ich prežívame všetci. Tieto pocity majú potenciál nás chrániť práve tým, že ak ich prežívame sme pozornejší, snažíme sa konať oveľa viac zodpovedne, môžeme byť ostražitejší na prijímanie nových informácií. Strach a neistota nás môže zomknúť a môžeme za týmito pocitmi nájsť silu lepšie sa postarať nielen o svojich najbližších ale aj o tých najzraniteľnejších a v neposlednom rade našich kolegov.

Kontakt na psychológa, kde môžu rodičia pýtať http://psycholog.nudch.eu pavol.kardos.psycholog@gmail.com  

V tejto situácii je pre nás veľmi dôležité:

 1. Akceptovať svoje emócie a snažiť sa im nepodliehať. Udržať si odstup a racionálnu kontrolu.
 2. Hľadať v sebe, spojiť sa so svojou empatiou a altruizmom (nezištná služba, pomoc iným). Je tu mnoho ľudí, ktorí práve od nás čakajú podporu a povzbudenie. A my zdravotníci máme ten najlepší potenciál im to poskytnúť
 3. Byť oporou pre pacientov, ktorí od nás práve v týchto chvíľach čakajú a potrebujú podporu. Máme veľký potenciál im to poskytnúť! Spojme sa s naším pokojom, odbornosťou a profesionalitou.
 4. Byť citlivý na svoje potreby, požiadať o pomoc kolegov, odborníkov.
 5. Dodržiavať hygienické odporúčania (rúška, dezinfekcia, minimalizovať kontakt na nutnú mieru).
 6. Obmedziť prijímanie správ z rôznych, často neoverených zdrojov. Vybrať si jeden – dôveryhodný zdroj a párkrát za deň z neho prijímať informácie.
 7. Regulovať svoje pripojenie na sociálnych sieťach. Tie sú často zdrojom rôznych neoverených správ, HOAXov, ktoré v nás zvyšujú pocity strachu a úzkosti.
 8. Dôverovať autoritám a odborníkom. Jednotné, disciplinované, súdržné správanie nám môže priniesť najviac benefitov. Vzájomná dôvera a viera, že BUDE DOBRE, nám poskytne potrebnú istotu a pokoj.
 9. Rešpektovať pravidlá a nariadenia. Dôverovať svojim nadriadeným a riadiť sa ich pokynmi.
 10. Ťahajme za jeden povraz! Teraz je práve ten čas kedy to potrebujeme. V našej krajine nemáme diktatúru, ktorá by nám niečo nariadila, ako v Číne. Ja verím, že ju nepotrebujeme. Spolu to dokážeme! S disciplínou aj bez diktatúry. S ľudským rešpektom, empatiou, altruizmom a vzájomnou pomocou.

Linky na web, ktorý sme vytvorili ako informáciu pre rodičov. Obsahuje linky, kde sa môžu rodičia obracať ohľadom psychologickej podpory. Tiež obsahuje stránky, na ktorých nájdu rodičia mnoho aktivít, pre príjemné strávenie času s deťmi.

http://psycholog.nudch.eu/index.php/podpora-koronavirus

http://psycholog.nudch.eu/index.php/podpora-koronavirus/psychologicka-podpora

http://psycholog.nudch.eu/index.php/podpora-koronavirus/aktivity-pre-deti

Prajeme vám veľa fyzických a psychických síl, veľa zdravia všetkým. Veríme, že spolu to zvládneme.

AKO ZAMESTNAŤ A AKTÍVNE ZABAVIŤ DETI DOMA

Koronavírus priniesol do našich životov veľa zmien. Jednou z nich je aj obmedzenie dochádzania detí do školských zariadení – materských, základných, umeleckých škôl. Tu ale obmedzenia nekončia. Zrušené sú krúžky, športové podujatia, tréningy. Prísnym obmedzeniam podliehajú aj ihriská a športoviská, kde nie je možné sa zhromažďovať.

Toto všetko prináša zvýšené nároky na adaptáciu, ako na strane detí, tak aj na strane rodičov. Všetci musíme upustiť od zaužívaných zvyklostí a hľadať nový spôsob, ako prežiť svoje dni čo najplnohodnotnejšie a zároveň v psychickom a fyzickom zdraví.

Kríza, ako často nazývajú odborníci a médiá súčasný stav spôsobený pandémiou koronavírusu, má aj svoju druhú stranu. Je totiž príležitosťou. Ak sa nám podarí pozrieť sa na vynútené obmedzenia ako na možnosť spojiť sa so svojou kreativitou a vystúpiť zo zaužívaného rámca, môže byť takáto krízová situácia dokonca veľmi užitočnou a prínosnou pre mnoho oblastí nášho života. 

A tu sa dostávame k téme, ako zamestnať a aktívne zabaviť deti doma. Verím, že to nie je ľahké. Ale častokrát to môže byť veľmi jednoduché. 

Aktivity spojené s pohybom

Pohyb je jedným so znakov života. Dobre vieme, že ak sa naše telo prestane hýbať má to dopad na celé jeho fungovanie. Zhorší sa nám nálada, naruší spánok, zmení sa nám chuť do jedla, narušia sa sociálne interakcie. Pre zdravý vývin dieťaťa je pohyb veľmi dôležitý. Na to, aby sme posilnili túto časť našej existencie často nepotrebujeme veľa. Chuť a vôľa spojená s kreativitou nám môžu v mnohom pomôcť. 

Aktivity spojené s rozvojom poznávacích funkcií

Či sa ide o deti malé alebo deti, ktoré už vyrástli – nás dospelých, nikdy nám nemôže byť na škodu rozhýbať si mozgové závity. Investícia do komplikovaných hračiek, návodov, hier je často zbytočná. Na internete nájdete kopu dobrých tipov. 

Aktivity spojené s kreativitou

Možno našu kreatívnu časť nechávame často driemať. Niekedy je pohodlné pohybovať sa po vychodených cestičkách. Ak sa nám podarí napojiť sa na našu kreatívnu časť a rozvíjať ju, môže byť pre nás výnimočným zdrojom. Platí to rovnako o našich deťoch, ako o nás. 

Aktivity spojené s emocionálnym prežívaním

Koronavírus a opatrenia, tok informácií s ním spojený, prináša do našich životov akcent na emocionálne prežívanie. Ako dospelý, rodičia to cítime sami na sebe. Emocionálne prežívanie neobchádza ani naše deti, aj keď to niekedy nie je zjavné. 

Aktivity spojené so spiritualitou

Ďalšou časťou, kde môžeme zamerať našu pozornosť pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa je jeho duchovná stránka. Možno máte v rodine nejaké zvyky, rituály, ktoré podporujú práve túto časť bytia. Užitočným typom, ktorý môžete vyskúšať je zaviesť si rituál čítania, počúvania rozprávky pred spaním. Takýto zvyk môže na dieťa pôsobiť upokojujúco, buduje váš vzájomný vzťah a veku primeranou formou komunikuje dieťaťu dôležité životné otázky. 

Aktivity spojené so sociálnou interakciou

Potrebu sociálnej interakcie si dieťa v ranom období napĺňa v kontakte s rodičmi. Staršie deti sa začínajú otvárať svetu. Pre zdravý psycho-sociálny vývin je dobré podporovať ich kontakt s rovesníkmi. Často zaznávaná technika a dôraz na jej obmedzenie pri výchove dieťaťa nám tu môže podať pomocnú ruku. Podporme dieťa v online komunikácii s kamarátmi. Môžu tak zostať v kontakte a ďalej rozvíjať svoje vzťahy aspoň na diaľku.

Aktivity spojené s okolitým prostredím

Kontext, teda svet, ktorý nás obklopuje je ďalšou súčasťou nášho prežívania. Tu môžeme podobne, ako pri aktivitách spojených s emocionálnym prežívaním, siahnuť po rôznych veku primeraných zdrojoch informácií. Je dôležité sa s dieťaťom rozprávať o tom, čo sa deje okolo neho a zároveň ho prirodzene zapájať do života rodiny. Našim kontextom sú aj každodenné povinnosti. Skúsme dieťa zapojiť do denných aktivít, ktoré sú užitočné pre celú rodinu. Dajme mu signál, že je našim partnerom.

Ako sa o seba starám, čo by som potreboval

Je dôležité s láskou sa starať o seba, rovnako ako o svoje deti. Skúsme byť v kontakte s potrebami detí a rovnako s našimi. Často sa v mnohom prekrývajú. Stáva sa, že každý potrebujeme niečo iné.