ČO JE NOVÝ KORONAVÍRUS (COVID-19)

Nový kmeň koronavírusu identifikovali vedci koncom roku 2019, odvtedy  sa nákaza globálne rozšírila po celom svete. WHO organizácia vyhlásila  epidemiologickú situáciu za  pandémiu. O infekcii COVID-19 sa bude treba  ešte veľa učiť. Podľa súčasných medicínskych dôkazov má infekcia vyvolaná COVID-19  miernejší klinický priebeh u detí ako u dospelých.

AKO VIEM, ČI MÁ MOJE DIEŤA COVID-19?

Ochorenie  na COVID-19 sa  môže prejavovať  bežnými  príznakmi ako chrípka:

 • horúčka
 • silný kašeľ 
 • bolesti hrdla
 • ťažkosti s dýchaním
 • bolesť celého tela
 • únava
 • bolesť hlavy
 • zimnica
 • hnačka a vracanie

Pri klinických príznakoch podozrivých z infekcie COVID-19 kontaktujte svojho pediatra.

AKO VIEM OCHRÁNIŤ MOJU RODINU?

Nezabúdajte dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia

 • dbajte na bezpečnostnú vzdialenosť medzi osobami
 • striktne sa vyhýbajte kontaktu s osobami s podozrením na infekciu COVID-19
 • vyhýbajte sa osobám s  prejavmi  akútneho febrilného respiračného ochorenia
 • vyhýbajte sa priestorom s väčším počtom ľudí
 • umývajte si pravidelne ruky podľa odporúčaných pokynov
 • noste rúško a zbytočne sa nedotýkajte nechránených časti  tváre, oči a nosa ak ste vo verejnom priestranstve
 • pravidelne sledujte aktuálne informácie na verejných stránkach NUDCH