Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika, EÚStiahnite si aj našu aplikáciu:


Spojovateľka: +421 2 593 71 111

Sekretariát riaditeľa: +421 2 593 71 512, 513

E-mail: info@nudch.eu

Protikorupčná linka: korupcia@nudch.eu 

Ako sa k nám dostanete:


Spoje MHD:

– z Hlavnej železničnej stanice – autobus č. 32 (zastávka Magurská, Nemocnica Kramáre)

– z Autobusovej stanice Mlynské Nivy – trolejbus č. 212 (zastávka Magurská, Nemocnica Kramáre) 

ostatné spoje MHD:

– trolejbus č. 204 (zastávka Magurská, Nemocnica Kramáre)

– trolejbus č. 209 (zastávka Magurská)